null Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Hồng Ngự khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã Hồng Ngự khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 16/7/2020, Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 15, để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thị xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Cuộc họp do ông Hồ Văn Thống – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì.

Sáu tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid – 19, tuy nhiên, với sự chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế địa phương, các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Thị xã đề ra, vẫn đạt kết quả khả quan. Nổi bật là sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, đạt 41,7% kế hoạch năm; tổng thu ngân sách Nhà nước ước được trên 300 tỷ đồng, đạt 66,96% so dự toán năm. Đến nay, Thị xã đã có 1.552 lao động được giải quyết việc làm trong nước, đạt 57,48% kế hoạch; có 19 lao động tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài. Công tác xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, kêu gọi đầu tư có nhiều khởi sắc; hoạt động văn hóa - thể thao, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cải cách hành chính có nhiều đổi mới, tiến bộ; trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới luôn được giữ vững và ổn định.

Những tháng cuối năm 2020, TXHN tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành. Trong đó, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Chương trình phát triển đô thị, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III, đạt một số tiêu chí đô thị lọai II và các tiêu chí xây dựng Thành phố.  Kỳ họp cũng đã dành thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, nội dung xoay quanh: công tác trật tự đô thị, chỉnh trang, phát triển đô thị; vệ sinh môi trường; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông,...ngoài các nội dung nêu trên, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp cũng đã được UBND thị xã Hồng Ngự trả lời thỏa đáng trong phiên họp này.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND Thị xã đã thông qua 08 Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; giảm chi bù hụt thu do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19; điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển 06 tháng cuối năm 2020 thuộc ngân sách Nhà nước do Thị xã quản lý và phân bổ; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thị xã quản lý và phân bổ; giao UBND Thị xã quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuôc Thị xã quản lý; thông qua danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021, bằng nguồn vốn cân đối ngân sách Thị xã quản lý và phân bổ; phương án kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 do Thị xã quản lý và phân bổ. Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND thị xã Hồng Ngự.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362