null Thị ủy Hồng Ngự Hội nghị giao ban quí II

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị ủy Hồng Ngự Hội nghị giao ban quí II

Ngày 29/7/2020, Thị ủy Hồng Ngự tổ chức hội nghị giao ban quí II. Ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Ngự chủ trì hội nghị.

Quý II năm 2020, các Đảng ủy trực thuộc Thị ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Chương trình hành động của Thị ủy và của cấp mình trên các lĩnh vực cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra. Nổi bật là tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức phòng, chống các loại dịch bệnh trên người, nhất là dịch Covid-19; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Quan tâm thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; kịp thời củng cố kiện toàn, sắp xếp cán bộ ở địa phương, đơn vị sau Đại hội Đảng; đoàn kết nội bộ được phát huy; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường,…

Ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Ngự chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn các chức danh sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch. Lãnh đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công,..nâng cao chất lượng công vụ và cải cách thủ tục hành chính. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển đô thị, sớm được công nhận phường An Bình A, An Bình B và Thành phố trực thuộc Tỉnh. Chủ động thc hin tốt các gii pháp kim chế, kéo giảm các loại ti phm,....bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ III và các ngày lễ, kỷ niệm diễn ra trên địa bàn Thị xã.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...