null Tổ chức lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên xã Bình Thạnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên xã Bình Thạnh

Trong thời gian 03 ngày, từ 03-05/8, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh cho trên 110 cán bộ, đảng viên của xã Bình Thạnh.

Tại đây, các học viên được truyền đạt một số chuyên đề gồm: Nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng. Ngoài ra, lớp học còn được nghe báo cáo thông tin thời sự trong và ngoài nước.

Thông qua lớp học, nhằm tạo điều kiện cho các học viên ý thức hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong cuộc sống và công tác, nêu cao tính gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở cơ sở học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

                                                                                          Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...