null Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 25/8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Ngự long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; đại diện các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và 267 đại biểu đại diện cho hơn 2.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thị xã.

Sau phần nghi thức, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự phát biểu khai mạc Đại hội: “Kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ tiền nhiệm, với khát vọng vươn lên không ngừng, Đảng bộ và Nhân dân Thị xã đoàn kết, đổi mới, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ II, đạt nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo TX.Hồng Ngự có nhiều khởi sắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, theo hướng gần dân, sát cơ sở.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TX. Hồng Ngự thực hiện cơ bản đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ II đề ra. Kinh tế - xã hội trên địa bàn Thị xã có bước phát triển khá toàn diện. Nổi bật là Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 2 năm, được công nhận đô thị loại III trước 7 năm và lập đề án trình cấp trên công nhận Thị xã là thành phố trực thuộc Tỉnh trước 10 năm so với lộ trình. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân có sự nâng lên. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 49,5 triệu đồng, tăng hơn 1,75 lần so với đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm kiện toàn; các cấp ủy đảng đoàn kết thống nhất, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp có ý thức, trách nhiệm tạo được lòng tin trong Nhân dân.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ TX.Hồng Ngự sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, gắn với hạ tầng nông thôn, cải thiện diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững, mang bản sắc của đô thị sông nước và vùng biên; tăng cường đầu tư hệ thống giao thông trục chính kết nối và mở rộng phát triển các khu đô thị vệ tinh theo quy hoạch gắn với các địa phương trong vùng, xử lý tốt vấn đề ô nhiễm môi trường. Phát triển TX.Hồng Ngự trở thành đầu mối trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, kinh tế của khu vực biên giới và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp, trở thành nơi dừng chân, nghỉ dưỡng và trung tâm phân phối hàng hoá trong vùng. Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BCH Đảng bộ Thị , BTV Thị ủy, Thường trực Thị ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với các vấn đề có ý kiến khác nhau qua đóng góp các văn kiện, Đại hội đã chia thành các tổ và tập trung thảo luận. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ TX.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí (khuyết 2 đồng chí).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt BTV Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: “Biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân TX.Hồng Ngự đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận như: Đảng bộ Thị xã cần kích hoạt, khơi dậy khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và của toàn dân; tập trung phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; quan tâm xây dựng chính quyền đô thị, năng động, thân thiện với Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính; cần thực hiện có hiệu quả hơn Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân.

Trong ngày làm việc thứ hai, ngày 26/8/2020, Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Hồng Ngự khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Hồng Ngự khóa mới đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Thị ủy; bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư Thị ủy. Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Lê Hùng Dũng và Phạm Tấn Đạt đắc cử chức vụ Phó Bí thư Thị ủy Hồng Ngự khóa III. Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Hồng Ngự đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thị ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Võ Trọng Nghĩa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hồng Ngự khóa III. Đại hội đã bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu của Thị xã dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX.Hồng Ngự khóa III. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội thống nhất đề ra như thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng 10%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (theo giá thực tế); xây dựng xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, trọng tâm là xã Tân Hội; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn tiếp cận đa chiều) đến năm 2025 giảm còn dưới 3%; tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt trên 98%... Đồng thời, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết nạp mới 250 đảng viên; phấn đấu hàng năm có từ 90% chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, xác định 2 nhiệm vụ đột phá và 8 giải pháp giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã. Đặc biệt, thị xã sẽ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị; tăng cường kỷ cương quản lý trật tự đô thị, quản lý đất công; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, tiếp cận tiêu chí đô thị loại II, định hướng và tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ du lịch sông nước, du lịch biên giới gắn với liên kết các huyện lân cận; tập trung kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, thương mại - dịch vụ, xử lý môi trường...

Qua 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX.Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Bí thư Thị ủy Hồng Ngự khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Hồng Ngự khóa III sẽ ra sức giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập nâng cao trình độ, năng lực và trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự tặng Giấy khen cho 8 tổ chức Đảng và 13 đảng viên có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...