null Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận và MTTQ ở cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận và MTTQ ở cơ sở năm 2020

Ngày 15/9/2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hồng Ngự phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận và MTTQ cơ sở năm 2020 cho gần 50 học viên là thành viên MTTQ và ủy viên của các tổ chức đoàn thể - chính trị các xã, phường.

Trong thời gian 04 ngày, từ ngày 15 – 18/9/2020, các học viên được thông tin, phổ biến 06 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; Nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Kỹ nâng công tác Dân vận.

Lớp bồi dưỡng, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Dân vận, Mặt trận ở cơ sở, từ đó, vận dụng vào thực tiễn, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362