null Nghiêm cấm sử dụng các hình thức khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt

Chi tiết bài viết Tin tức

Nghiêm cấm sử dụng các hình thức khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt

Hiện nay, ngoài tự nhiên nguồn lợi thủy sản đang bước vào mùa sinh sản và phát triển ở tất cả các thủy vực từ sông ngòi, kinh- rạch, đồng ruộng, ao- hầm. Việc sử dụng các hình thức khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt như: sử dụng xung điện; chất độc; lưới có kích thước mắc lưới nhỏ còn diễn ra khá phổ biến, làm cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên trong mùa nước nổi; ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái vùng nông thôn. Để bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong mùa nước nổi và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đoàn kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản thị xã Hồng Ngự thông báo đến các tổ chức, cá nhân có tham gia khai thác, đánh bắt nguồn lợi thủy sản như: Nghiêm cấm sử dụng các loại chất độc để vây, thuốc cá. Nghiêm cấm sử dụng xung điện, cào điện; xiệt điện; rà điện, chài điện,… Nghiêm cấm sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ để làm các ngư cụ khai thác thủy sản. Cấm các dạng khai thác làm hủy hoại môi trường như: cào gọng, ủi xiệp, ghe cào hến. Cấm việc chất chà, đăng vó, nò, bò để khai thác thủy sản trên các sông, kênh, rạch thuộc phạm vi Tỉnh quản lý làm ảnh hưởng tới giao thông đường thủy.

Trên đây là một số hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác nguồn lợi thuỷ sản ngoài tự nhiên. Đoàn kiểm tra BVNL thủy sản thị xã Hồng Ngự, xin thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có tham gia khai thác nguồn lợi thủy sản biết và thực hiện. Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức các đợt thanh kiểm tra BVNL thủy sản, nếu phát hiện các hành vi vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...