null Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2020 và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2020 và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu

Ngày 18/9/2020, Hội Khuyến học thị xã Hồng Ngự tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ- TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu.  

Trong 5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của Thị xã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Phong trào thi đua học tập suốt đời đã hình thành và phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Phong trào thi đua xây dựng dòng họ học tập trên địa bàn toàn Thị xã được đẩy mạnh. Đến nay, toàn Thị xã có 16 dòng họ học tập, nhiều dòng họ đã thực hiện tốt phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc triển khai đăng ký dòng họ học tập và kiểm tra, đánh giá, xếp loại dòng họ học tập đã được Hội Khuyến học của 07 xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc. Đối với phong trào xây dựng mô hình đơn vị học tập, năm 2015 có 06 chi hội được xét công nhận đơn vị học tập, đến cuối năm 2019 xét và công nhận 29/29 đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 100%,...tiêu biểu như “Dòng họ học tập” họ Phạm ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh; “Đơn vị học tập” Trường THCS Tân Hội; “Cộng đồng học tập” ấp An Hòa, xã An Bình A và “Gia đình học tập” gia đình chị Nguyễn Thị ÚT Đèo - ấp An Thịnh, xã An Bình A.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Nhi – P. Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của Thị xã trong 05 năm qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Hội khuyến học Thị xã cần tiếp tục, giữ vững, củng cố phát huy kết quả để phong trào khuyến học, khuyến tài từ Thị xã đến cơ sở phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; xây dựng cộng đồng học tập, xây dựng tổ chức hội khuyến học các cấp vững mạnh với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức cần có những hoạt động cụ thể, thiết thực hơn, để hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần phát triển mạnh mẽ và đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của Thị xã ngày càng phát triển.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong tham gia thực hiện các mô hình học tập tiêu biểu, giai đoạn 2015 – 2020, được UBND Thị xã tặng giấy khen.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...