null Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở

Sáng ngày 23/9/2020, Hội Nông dân thị xã Hồng Ngự phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân cơ sở năm 2020 cho gần 40 hội viên nông dân đến từ các cơ sở hội trên địa bàn.

Trong 3 ngày, các hội viên nông dân sẽ được tiếp thu các nội dung như: tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân; công tác tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam và kỹ năng diễn thuyết trước công chúng; hoạt động kinh tế - xã hội và công tác dạy nghề, hỗ trợ làm việc cho nông dân của Hội Nông dân cơ sở; phát triển nông nghiệp, nông thôn; bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững và hoạt động tín dụng có liên quan với tổ chức Hội nông dân Việt Nam,.. cùng với một số vấn đề về Cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Qua lớp tập huấn nhằm tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ Hội nông dân cơ sở về vị trí, vai trò, chức năng, kỹ năng, phương pháp công tác của cán bộ Hội cơ sở, chi hội, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hiện nay.  

Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...