null Thường trực Thị ủy Hồng Ngự làm viêc với các ngành Khối vận quý III năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Thị ủy Hồng Ngự làm viêc với các ngành Khối vận quý III năm 2020

Ngày 29/9/2020, Thường trực Thị ủy có buổi làm việc với các ngành Khối vận để nghe báo cáo tổng hợp công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thị xã quý III năm 2020. ông Huỳnh Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; ông Lê Hùng Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Ngự chủ trì hội nghị.

Công tác vận động quần chúng trong quý III của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thị xã đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực; phát huy được vai trò nồng cốt trong các phong trào, nhiều mô hình, điển hình được xây dựng, nhân rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên được đổi mới, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc theo hướng sát thực tế, sát dân và bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền, vận động quần chúng có đổi mới; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ngày càng được phát huy tốt. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động thu hút được đông đảo quần chúng và nhân dân tham gia, nhiều mô hình mới, cách làm hay được phát huy nhân rộng ra cộng đồng dân cư, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Huỳnh Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự, ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các ngành Khối vận trong thời gian tới triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ III và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Thị xã; thực hiện tốt Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; nâng cao chất lượng các mô hình Tổ nhân dân tự quản, Hội quán, tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội, cùng nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa XI; phát động các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trong hoạt động cơ quan Nhà nước; “ Tết Quân – Dân năm 2021”,.. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, để người dân hướng tới Thành phố Hồng Ngự  Xanh - Sạch  - Đẹp, vừa văn minh và hiện đại.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...