null Thị xã Hồng Ngự: Tổng kết Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị xã Hồng Ngự: Tổng kết Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

Chiều ngày 30/9/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa thị xã Hồng Ngự tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 và các chương trình, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020.

Trong những năm qua, việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thị xã Hồng Ngự đặc biệt quan tâm. Nhiều đề án, kế hoạch về công tác gia đình được ban hành, bám sát chủ chương chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Công tác tuyên truyền pháp luật về gia đình được các ngành, đoàn thể tổ chức thường xuyên. Kết quả, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức 64 lớp tập huấn về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức 40 cuộc truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em; Trung tâm Y tế truyền thông 33 cuộc về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phòng Tư pháp tổ chức 28 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật  liên quan đến công tác gia đình; phòng LĐ-TB&XH tổ chức 36 lớp tập huấn về Luật bình đẳng giới, Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Luật người cao tuổi. Các mô hình “ Gia đình, dòng họ hiếu học”, “ Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, Câu lạc bộ “ Gia đình phát triển bền vững”,... được duy trì và ngày càng phát triển bền vững. Hàng năm trên địa bàn, có 95% hộ gia đình được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác gia đình, 88% hộ trở lên đạt gia đình văn hóa; 90% hộ gia đình nghèo và cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng phát triển kinh tế. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, tạo được sự phấn khởi trong toàn xã hội, là động lực lớn trong việc xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

       Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...