null Thị xã Hồng Ngự khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị xã Hồng Ngự khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Ngày 01/10, Hội Khuyến học thị xã Hồng Ngự phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã tổi chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên phạm vi toàn Thị xã với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” diển ra từ ngày 01/10 đén 07/10. 

Tại buổi Lễ đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Ngự kêu gọi các cơ quan, đơn vị địa  phương đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suất đời cho mọi người. Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...); khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng tủ sách lớp học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, cơ quan, đơn vị, góp phần hình thành và duy trì thói quen học tập thường xuyên trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, kêu gọi tất cả cán bộ viên chức, các tầng lớp nhân dân và các em học sinh lựa chọn cho mình cách học theo hình thức chuyển đổi số phù hợp để nâng cao kiến thức cho bản thân và xây dựng xã hội học tập theo đúng chủ đề năm 2020 “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời” góp phần xây dựng thị xã Hồng Ngự xứng tầm là một đô thị trung tâm phí Bác của tỉnh Đồng Tháp.

  Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...