null Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 01/10/2020, Thị ủy Hồng Ngự tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị do ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực thị ủy Hồng Ngự chủ trì.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự đã thành công tốt đẹp. Theo đó, đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung gồm: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tài liệu, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự. Đại hội đã tiến hành phiên họp trù bị và chính thức bảo đảm các nội dung theo quy định; thực hiện đầy đủ các bước chính tiến hành Đại hội theo hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đã chuẩn bị chu đáo các báo cáo, đề án nhân sự, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động, nhân sự đoàn chủ tịch,...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thị ủy ghi nhận và đánh giá cao quá trình chuẩn bị Đại hội. Nhất là việc chuẩn bị kịch bản đại hội đảm bảo khoa học, sắp xếp chương trình và nội dung chặt chẽ; phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên của Đoàn Chủ tịch, các thành viên nắm chắc nội dung điều hành Đại hội cụ thể, sát yêu cầu thực tiễn. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội luôn được quan tâm và chú trọng, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, có sự đoàn kết, thống nhất cùng triển khai thực hiện.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...