null Đoàn Đại biểu số 3 tỉnh Đồng Tháp thảo luận các văn kiện Đại hội XIII cuả Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn Đại biểu số 3 tỉnh Đồng Tháp thảo luận các văn kiện Đại hội XIII cuả Đảng

Sáng ngày 06/10/2020, tại thị xã Hồng Ngự, Đoàn Đại biểu số 3 tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI. Hội nghị do  ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì.

Qua nghiên cứu, trao đổi dự thảo các văn kiện, đa số đại biểu thống nhất với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời các đại biểu đóng góp thêm một số ý kiến như: Đề nghị rà soát, điều chỉnh một số chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 mang tính phấn đấu cao, phù hợp với tình hình địa phương; Băn khoăn chỉ tiêu số lượng hợp tác xã, thay vì nên chạy theo chất lượng mang tính bền vững; Bổ sung nội dung chế biến nông sản, thủy sản trong phát triển nông nghiệp; Chỉ tiêu giảm nghèo nên chăng thực hiện theo chỉ tiêu nhiệm kỳ cũ là mỗi năm giảm 1,5%; Cần tách nội dung định hướng phát triển tiềm năng kinh tế biên giới trong văn kiện, tạo nhiều điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của vùng biên; Công tác đánh giá cuối năm giữa Đảng và Nhà nước có nhiều khó khăn chồng chéo, gây khó cho cơ sở, nhất là mỗi năm đều có văn bản khác nhau; Quan tâm đến công tác đầu tư phát triển giao thông; Các thiết chế văn hóa – thể thao…

Những ý kiến góp ý của các đại biểu về dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sẽ được tổng hợp gửi Tiểu ban chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI để nghiên cứu, xem xét. Đối với góp ý của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được chuyển bộ phận phụ trách tổng hợp.

                                                                      Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...