null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần 2 khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần 2 khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 09/10/2020, Thị ủy Hồng Ngự tổ chức Hội nghị lần thứ 2 khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ông Huỳnh Minh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị các Đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến một số tờ trình như: dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy và Thường trực Thị ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa III; tờ trình dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm Thị ủy khóa III; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020; Kế hoạch thu chi ngân sách năm 2021,…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Huỳnh Minh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự, chỉ đạo Văn phòng Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và UBND Thị xã, nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh vào dự thảo các văn bản, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo chất lượng hiệu quả; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng viên năm 2020; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; lãnh đạo tổ chức tốt Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thành phố  Hồng Ngự trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...