null Quyết định 229/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố

Chi tiết bài viết Thông tin quy hoạch

Quyết định 229/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 229/QĐ-UBND-NĐ ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp, về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố.

Xem chi tiết tại đây.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362