null Tiếp đoàn giám sát ban đại diện Ngân hàng Chính sách tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp đoàn giám sát ban đại diện Ngân hàng Chính sách tỉnh Đồng Tháp

Ngày 13/10/2020, Đoàn giám sát ban đại diện Ngân hàng Chính sách tỉnh Đồng tháp, có buổi làm việc với  Ban đại diện Ngân Hàng Chính sách Thị xã, tiếp và làm việc với Đoàn có ông Phạm Tấn Đạt – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Thị xã, tổng vốn tín dụng đến 30/9/2020 là trên 278 tỷ đồng tăng trên 18 tỷ đồng so với năm 2019, trong đó huy động tiền gửi là 31 tỷ. 499 triệu đồng. Tiền gửi tiết kiệm tổ viên tăng 823 triệu, nguồn vốn địa phương là 21 tỷ. 141 triệu đồng tăng 522 triệu đồng so với năm 2019. Vốn cân đối từ Trung ương: 225 tỷ. 657 triệu đồng tăng 13 tỷ. 451 triệu đồng; doanh số cho vay trong 9 tháng đầu năm 2020 là 47 tỷ. 718 triệu đồng giảm 7 tỷ . 905 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019; doanh số thu nợ 09 tháng đầu năm là 36 tỷ. 639 triệu đồng, giảm 1 tỷ. 563 triệu đồng; dư nợ đến 30/9/2020 là 242 tỷ. 012 triệu đồng, tăng 10 tỷ. 728 triệu đồng năm 2019, và tăng 22 tỷ. 251 so với cùng kỳ năm trước,…

Tại buổi làm việc Đoàn giám sát Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Tỉnh đánh giá cao công tác của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Thị xã trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban đại diện Ngân hàng Chính Thị xã tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, phối hợp thực hiện đầy đủ, xử lý có hiệu quả, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng ưu đãi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, kịp thời rà soát, xử lý nợ quá hạn.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...