null Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo, tuyên truyền miệng báo cáo viên cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo, tuyên truyền miệng báo cáo viên cơ sở năm 2020

Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 19 - 23/10/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Hồng Ngự tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Tuyên giáo, Tuyên truyền miệng báo cáo viên cơ sở năm 2020.

Tham gia lớp học, các học viên được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề gồm:  Công tác Tuyên giáo có 06 chuyên đề gồm: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác Tuyên giáo ở cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; công tác Tuyên truyền, cổ động ở cơ sở; công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề "Điểm nóng" ở cơ sở; công tác khoa giáo ở cơ sở. Công tác Tuyên truyền miệng 03 chuyên đề gồm: tuyên truyền miệng và tổ chức hoạt động của báo cáo viên, Tuyên truyền viên; kỹ năng chuẩn bị bài Tuyên truyền miệng; kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng.

Thông qua lớp Bồi dưỡng, nhằm giúp cho các học viên cập nhật những thông tin về công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị; từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được tổ chức kiểm tra, đánh giá để cấp Giấy chứng nhận.        

            Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...