null Tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày 22/10/2020, Phòng Tư pháp thị xã Hồng Ngự phối hợp Công an Thị xã tổ chức buổi tuyên truyền về Luật tiếp công dân, Luật hòa giải ở Tòa án và tình hình an ninh trật cho gần 50 cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân của phường An Thạnh.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe những nội dung về Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020. Trong đó, đáng chú ý là nghiệp vụ xét xử và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; các nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án, nhất là về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, tiêu chuẩn lựa chọn hòa giải viên, trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ việc tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đến tổ chức phiên họp hòa giải, đối thoại; công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án; kỹ năng hòa giải vụ việc dân sự tại Tòa án và một số nội dung khác nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và các quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Qua buổi tuyên truyền, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân. Đặc biệt, thông qua buổi tuyên truyền, từng Hòa giải viên đã nắm rõ những nội dung cơ bản của Luật, làm căn cứ để tuyên truyền, phổ biến đến từng hộ gia đình tại địa phương nơi cư trú, với mục tiêu là tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp luật đối với những tranh chấp về Dân sự, Hôn nhân và Gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động,…Từ đó, giảm bớt những tranh chấp trong nội bộ nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất đối với những tranh chấp phải khởi kiện tại Tòa án.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...