null Thường trực HĐND thành phố Hồng Ngự Giám sát Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực HĐND thành phố Hồng Ngự Giám sát Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất

Ngày 06/11/2020, Đoàn công tác của Thường trực HĐND Thành phố Hồng Ngự, do ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn, đã đến giám sát tại Ban quản lý dự án & Phát triển quỹ đất Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 08 của HĐND Thành phố về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016 – 2021 bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Thị xã quản lý và phân bổ; Nghị quyết số 20/2018 của HĐND Thành phố về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Thị xã quản lý và phân bổ.

Báo cáo cho thấy, giai đoạn 2016 – 2020 Ban quản lý dự án & Phát triển quỹ đất Thành phố được giao làm chủ đầu tư và thực hiện Tư vấn Quản lý dự án là 155 công trình, với tổng số vốn đầu tư dự kiến điều chỉnh là: 552.703 triệu đồng. Trong đó, đã thực hiện đầu tư hoàn thành 132 công trình, giá trị thực hiện là: 459.803 triệu đồng. Còn lại 23 công trình chưa thực hiện. Năm 2019, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư do Ban quản lý dự án & Phát triển quỹ đất Thành phố làm chủ đầu tư và Tư vấn Quản lý dụ án là: 55 công trình, với tổng vốn là: 109.971 triệu đồng, đến nay đã thực hiện đầu tư hoàn thành 43 công trình, còn lại 12 công trình không thực hiện. Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá, một số công trình dự án vẫn còn chậm tiến độ, dẫn đến việc giải ngân chậm.

Ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chỉ đạo Ban quản lý dự án & Phát triển quỹ đất Thành phố cần thực hiện tốt hơn nữa việc kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thi công các công trình, đặc biệt là kiểm tra, giám sát chặt chẽ về chất lượng, thời gian và kỹ thuật, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND đã ban hành.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362