null Ban Chỉ đạo 35 TP. Hồng Ngự triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Chỉ đạo 35 TP. Hồng Ngự triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Ngày 11/11/2020, Ban chỉ đạo 35 TP. Hồng Ngự tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Cuộc họp do ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

09 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban chỉ đạo 35 đã phát huy tốt vai trò tham mưu và phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh thông tin, an ninh mạng, đảm bảo an ninh, an toàn phòng dịch Covid - 19 được tăng cường. Đặc biệt là thực hiện tốt việc theo dõi, khai thác định hướng các thông tin, sự việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, đăng tải thông tin định hướng dư luận xã hội kịp thời. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các hoạt động tuyên truyền, quan điểm sai trái, phá hoại của các thế lực thù địch được quan tâm, không để xảy ra tình hình phức tạp,…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35, tổ thư ký giúp việc và các cộng tác viên trong việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động nắm tình hình, sớm phát hiện các hoạt động chống phá, để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tăng cường định hướng thông tin đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách, để đấu tranh, phản bác các thông tin tiêu cực. Đẩy mạnh chia sẻ, đăng tải các thông tin tốt, tấm gương điển hình tiên tiến, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” góp phần nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, tạo thành khối đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...