null Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 11/11, Thường trực Thành ủy Hồng Ngự tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồng Ngự, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và báo có kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị được trực tuyến tại 14 điểm cầu ở các xã, phường và cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Có 1.450 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Tấn Đạt, Phó Bí – Chủ tịch UBND Thành phố triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vị đột phá và 8 giải pháp. Trong đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực; phát huy sức mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị… phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020; tỷ lệ đô thị hóa đạt 75%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tự 80% trở lên.… 

Sau Hội nghị, các cấp ủy Đảng, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở cụ khẩn trương thể hóa Nghị quyết phù hợp với đơn vị, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồng Ngự lấn thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống.

                                              Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...