null Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân năm 2020

Ngày 19/11/2020, Ban tổ chức Thành ủy Hồng Ngự tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2020. Dự hội nghị có ông Huỳnh Minh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự; Bí thư, phó bí thư, đảng ủy viên các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ cùng dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Kế hoạch số 12, ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn số 01, ngày 16/11/2020 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Trong đó, tập trung hướng dẫn các nội dung kiểm điển đối với tập thể lãnh đạo, quản lý; đối với cá nhân đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý; các bước tiến hành kiểm điểm; quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên,…làm cơ sở để Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức thẩm định, xem xét và quyết định xếp loại chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự nhấn mạnh: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 nhằm giúp các Cấp uỷ, tổ chức Đảng và cá nhân các cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa lại mình; từ đó, đề ra chủ trương, giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, gắn với nhận diện, xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” để sửa chữa, khắc phục. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy -  Lê Hùng Dũng cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện và thực chất... làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố trong thời gian tới.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...