null Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự khóa III, kỳ họp lần thứ mười chín (kỳ họp chuyên đề)

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự khóa III, kỳ họp lần thứ mười chín (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 20/11/2020, HĐND Thành phố Hồng Ngự khóa III, tổ chức kỳ họp lần thứ 19, kỳ họp chuyên đề, ông Lê Hùng Dũng – P. BT Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồng Ngự chủ trì Hội Nghị.

Tại kỳ họp,  HĐND Thành phố thông qua 02 tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; và điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư phát triển năm 2020 thuộc Ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ nội dung gồm: tổng số vốn đầu tư điều chỉnh là 678 tỷ 026 triệu đồng, với 157 danh mục; kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh là gần 190 tỷ đồng.( Trong đó: dự toán ngân sách tập trung 27 tỷ 233 triệu đồng, sử dụng kết dư ngân sách tập trung năm trước chuyển sang trên 590 triệu đồng; dự toán tiền sử dụng đất là 150 tỷ),… Tổng danh mục sau điều chỉnh là 45 danh mục, trong đó điều chỉnh giảm 01 danh mục, điều chỉnh tăng 08 danh mục, giữ nguyên 37 danh mục.

Qua đó, các đại biểu HĐND Thành phố đã thảo luận, biểu quyết thống nhất thông qua các dự thảo Nghị quyết của UBND Thành phố trình tại kỳ họp.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362