null Hội đồng nhân dân phường An Thạnh, khóa III kỳ họp lần thứ mười ba (chuyên đề)

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân phường An Thạnh, khóa III kỳ họp lần thứ mười ba (chuyên đề)

Chiều ngày 24/11/2020, HĐND phường An Thạnh tổ chức kỳ họp lần thứ mười ba (chuyên đề). Đến dự có ông Dương Thanh Lâm – Phó Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Hồng Ngự.

 Tại kỳ họp, HĐND phường thông qua 02 tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban pháp chế của HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Trần Duy Hồ và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Lê Hữu Nghĩa do nhận công tác khác. Đồng thời, HĐND phường thông qua 02 tờ trình giới thiệu bầu bổ sung ông Trần Duy Hồ, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giữ Chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kết quả số phiếu 26/27; Ông Trần Minh Chiến, Trưởng khóm 3, giữ Chức vụ Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2020 kết quả số phiếu 25/27 phiếu. Bên cạnh đó, HĐND phường cũng thông tờ trình của UBND phường về việc phân khai nguồn tăng thu ngân sách phường năm 2020, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất tờ trình của UBND phường trình tại kỳ họp.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362