null Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hồng Ngự giai đoạn 2009 -2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hồng Ngự giai đoạn 2009 -2020

Ngày 08/12/2020, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hồng Ngự, tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2009 - 2020. Ông Phạm Tấn Đạt – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa rộng rãi, đi vào chiều sâu, chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng lên, tính đến nay toàn Thành phố có 91,85% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% ấp, khóm và xã, phường được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 98% cơ quan, đơn vị văn hóa; nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội luôn được các ngành, các cấp và nhân dân quan tâm, thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội từng bước được giữ vững; các hủ tục lạc hậu đã được đẩy lùi; các thiết chế văn hóa luôn được quan tâm đầu tư, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương,...

Tại Hội nghị, ông Phạm Tấn Đạt – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các ngành, địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết số 33 ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với UB. MTTQ trong công tác tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch của địa phương phù hợp với tình hình thực tế; Ban Chỉ đạo phong trào các cấp thường xuyên củng cố, bổ sung quy chế làm việc và tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào theo phương châm: nâng cao chất lượng; đồng thời nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hóa; khóm, ấp văn hóa và cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa trên địa bàn Thành phố, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật theo đúng quy định của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh, bài trừ các tệ nạn xã hội, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là những hộ nghèo, hộ vùng biên giới; Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ trùng tu các di tích lịch sử của địa phương,…

Dịp này, có 08 tập thể và 13 cá nhân được UBND Thành phố tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2009 – 2020.

                                                              Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...