null 767/UBND-TCD V/v trả lại đơn khiếu nại và hướng dẫn nộp đơn đến Tòa án nhân dân Thị xã (ông Lê Văn Mách)

Chi tiết bài viết Kết quả giải quyết khuyết nại tố cáo

767/UBND-TCD V/v trả lại đơn khiếu nại và hướng dẫn nộp đơn đến Tòa án nhân dân Thị xã (ông Lê Văn Mách)

Xem chi tiết tại đây.

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...