null Ban Pháp chế HĐND Thành phố họp thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố trình tại kỳ họp lần thứ 20

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Pháp chế HĐND Thành phố họp thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố trình tại kỳ họp lần thứ 20

Ngày 10/12/2020, Ban Pháp chế HĐND TP. Hồng Ngự tổ chức họp thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố trình tại kỳ họp thứ 20 HĐND Thành phố khóa III. Cuộc họp do bà Dương Thị Hoa Ngọc – P. Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng Ban pháp chế HĐND Thành phố chủ trì.

Tại cuộc họp, Ban pháp chế HĐND Thành phố đã tiến hành thẩm tra các Báo cáo số 82, 265, 266, 277, 293 của UBND Thành phố về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác cải cách hành chính năm 2020. Thẩm tra các báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự Thành phố.

Qua thẩm tra, Ban pháp chế HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với nội dung trong các báo cáo của UBND Thành phố; đồng thời, đề nghị, cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn động, kéo dài. Thực hiện tốt công tác chống tham nhũng.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362