null Ban Kinh tế - Xã hội họp thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố khóa III

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Kinh tế - Xã hội họp thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố khóa III

Ngày 11/12/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố Hồng Ngự tổ chức họp thẩm tra kết quả thực hiện nghị quyết HĐND TP. Hồng Ngự về báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND  trình kỳ họp thứ 20 khóa III. Cuộc họp do ông Phạm Thiện Bửu – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố chủ trì.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thị xã đã tiến hành thẩm tra  các nội dung gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tình hình thu – chi ngân sách Nhà nước; vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và dự toán thu – chi ngân ách Nhà nước; vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; các tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố cơ bản thống nhất với nội dung trong các báo cáo và tờ trình của UBND Thành phố. Đồng thời, đề nghị, UBND Thành phố cần tiếp tục huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị. Thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng khoa học - công nghệ và đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, nhất là việc thi công các công trình trọng điểm, chậm tiến độ, gây phiền hà trong nhân dân.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362