null Hội thảo mô hình cày sâu kết hợp sử dụng phân vi sinh cải tạo đất sản xuất lúa 3 vụ

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo mô hình cày sâu kết hợp sử dụng phân vi sinh cải tạo đất sản xuất lúa 3 vụ

Ngày 15/12/2020, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP. Hồng Ngự phối hợp với UBND phường An Bình B tổ chức buổi hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình cày sâu kết hợp sử dụng phân vi sinh cải tạo đất sản xuất lúa 3 vụ năm 2020.

Theo đó, mô hình được triển khai thực hiện tại ô bao khu 1, phường An Bình B, với tổng diện tích 5ha, của 5 hộ dân. Giống lúa sử dụng là OM 18, với việc áp dụng kỹ thuật canh tác lúa theo phương pháp cày sâu kết hợp sử dụng phân vi sinh cải tạo đất. So với ruộng đối chứng cho thấy, lúa trong mô hình cải tạo đất sinh trưởng khỏe hơn, có khả năng chống chịu tốt sâu bệnh. Ước năng suất lúa bình quân đạt 6,5 tấn/ha, với giá bán 6.500đồng/kg, sau khi trừ đi chi phí còn lợi nhuận khoảng 24 triệu đồng, cao hơn lúa ngoài mô hình khoảng 5,5 triệu đồng/ha.

Qua khảo sát thực tế, cũng như số liệu báo cáo tại hội thảo, hầu hết nông dân đều cảm nhận được hiệu quả mang lại của ruộng lúa trong mô hình, đề nghị cần tiếp tục nhân rộng tại địa phương.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...