null Phường An Lạc tổ chức Hội nghị đảng viên, tổng kết công tác đảng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Phường An Lạc tổ chức Hội nghị đảng viên, tổng kết công tác đảng năm 2020

 Ngày 28/12, Đảng ủy - UBND phường An Lạc, tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng ủy – UBND phường năm 2020 và kế hoạch phát triển KT- XH năm 2021. Ông Lê Hùng Dũng - Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hồng Ngự đến dự và chỉ đạo.

Trong năm 2020, Đảng ủy – UBND phường An Lạc đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng -  An ninh được giữ vững, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, năng suất bình quân 5.070,2 tấn/vụ; cây lâu năm được 12,1 ha, ước sản lượng cá các loại xuất bán khoảng 5.520 tấn, cá giống khoảng 120 triệu con; lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ  tiếp tục duy trì và phát triển. Nghề truyền thống khô, mắm của khóm Sở Thượng và An Lạc Hội quán duy trì ổn định và xuất bán khoảng 1.080 tấn/năm; thu Ngân sách đạt 112,09%.  Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện kịp thời; tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội ổn định. Ngoài ra, các ngành đoàn thể  phường và chi bộ  xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện và đã đăng ký 10 mô hình mới, cách làm hay trong năm 2020.

 Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai có hiệu quả, trong năm kết nạp mới 04 đảng viên đạt 100% kế hoạch,...

Tại hội nghị, ông Lê Hùng Dũng - Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hồng Ngự, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, đảng viên và nhân dân phường An Lạc, đã đạt được trong năm qua. Đồng Thời, mong muốn trong thời gian tới Đảng ủy – UBND phường thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo; giải quyết việc làm; quan tâm công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tệ nạn ma túy; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân được Đảng ủy phường An Lạc tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.                                                                          

                                                                       Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...