null Sơ kết 01 năm thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết 01 năm thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Chiều ngày 29/12, tại thành phố Hồng Ngự, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hính mới. Ông Võ Hoàng Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đồng chủ trì. Đại diện Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng, Cấp ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam 8 xã biên giới, đại diện 05 Đồn biên phòng khu vực biên giới, Ban công tác Mặt trận các ấp, 21 Tổ trưởng Tổ Tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biện giới trên địa bàn 8 xã biên giới tham dự.

Trong năm qua, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng Đồng Tháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, các Hiệp định, Hiệp ước, Quy chế biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, gắn cuộc vận động (Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh), đã tổ chức tuyên truyền được 197 buổi có gần 5.000 lượt người dự, cấp phát 6.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covit-19 và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dung Bluezone trên điện thoại thông minh; các Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới gắn với mô hình Tổ nhân dân tự quản được duy trì hoạt động, chất lượng được nâng lên, phát huy tốt vai trò tự chủ, tự quản của nhân dan, góp phần quan trọng vào việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới.

Nhân dịp này,UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tặng bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân và Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng Đồng Tháp  tặng giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong tổ chức triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hinhd mới năm 2020.

Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...