null Thị xã Hồng Ngự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị xã Hồng Ngự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Sáng ngày 02/3/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hồng Ngự tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng 02 chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và giáo dục đạo đức cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Tham gia lớp học có gần 50 học viên là đảng viên mới kết nạp, cán bộ, công chức ngành Thị xã và xã, phường, chức danh đoàn thể khóm, ấp. Trong thời gian 06 ngày, các học viên được truyền đạt 08 chuyên đề cơ bản theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bên cạnh phương pháp giảng bài, trong mỗi chuyên đề giáo viên đứng lớp sẽ đặt câu hỏi thảo luận, trao đổi để các học viên nghiên cứu trả lời, qua đó nhằm giúp cho các học viên dễ dàng tiếp thu và nắm vững nội dung các chuyên đề được truyền đạt.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức về chủ nghĩa yêu nước, qua đây phát huy cao độ Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong xây dựng, thống nhất ý chí và hành động, năng động, sáng tạo, phấn đấu sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh.

Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...