null Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (kỳ họp lần thứ tư)

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (kỳ họp lần thứ tư)

Ngày 04/3/2020, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức họp lần thứ 4. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội III Đảng bộ Thị xã chủ trì.

Tại buổi họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội thảo luận, tham gia gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ Thị xã khóa II, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ III, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các ý kiến của các thành viên Tiểu ban đều cơ bản thống nhất về bố cục, kết cấu, hướng phát triển của Dự thảo Báo cáo Chính trị, Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời, đề xuất, góp ý, làm rõ những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà 2 dự thảo báo cáo đã đề cập. Trong đó, tập trung góp ý thêm vào chủ đề, phương châm, kết cấu, những nội dung chính, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, nhóm chỉ tiêu, nhóm giải pháp. 

Ông Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội III Đảng bộ Thị xã đề nghị  bộ phận giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp, đề xuất của đại biểu, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Ban Thường vụ Thị ủy góp ý.

                                                         Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...