null Ra quân kiểm tra và yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân kiểm tra và yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người

Nhằm thực hiện tốt theo Công văn số 235 của UBND Tỉnh và Công văn số 1292 của UBND TP. Hồng Ngự về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Ngày 01/6/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP. Hồng Ngự tổ chức ra quân kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn Thành phố.

Qua tuyên truyền, nhắc nhở ở 12 cơ sở dịch vụ Karaoke, Masagge, nhà hàng, khách sạn, trò chơi điện tử,…hầu hết các cơ sở đều đã nắm bắt thông tin và ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh, đã chủ động tạm ngưng hoạt động; đồng thời, triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5k theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Được biết, Công văn số 235 của UBND Tỉnh Công văn số 1292 của UBND TP. Hồng Ngự về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 có hiệu lực kể từ lúc 12 giờ ngày 01/6/2021.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362