null Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội III Đảng bộ thị xã Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội III Đảng bộ thị xã Hồng Ngự

Ngày 24/3/2020, Tiểu ban Văn kiện Đại hội III Đảng bộ thị xã Hồng Ngự tổ chức họp để thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã. Cuộc họp do ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thị ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội III Đảng bộ Thị xã chủ trì.

Quang cảnh buổi họp

Tại buổi họp, các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện đã thảo luận, tham gia gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, đa số các ý kiến của các thành viên trong Tiểu ban đều cơ bản thống nhất về bố cục, kết cấu, hướng phát triển của Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm; đồng thời, đề xuất, góp ý, làm rõ hơn những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ lớn mà dự thảo báo cáo đã đề cập. Trong đó, tập trung góp ý thêm vào những ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 

Ông Lê Hùng Dũng – P. Bí thư Thường trực Thị ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội III Đảng bộ Thị xã yêu cầu thành viên Tiểu ban văn kiện kiểm tra, rà soát kỹ lại các câu từ và rút ngắn nội dung báo cáo kiểm điểm, triển khai thực hiện các phần việc trên tinh thần khẩn trương, hiệu quả, chất lượng. Riêng các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Tiểu ban sẽ được bộ phận tổng hợp tiếp thu, chỉnh sửa. Mục tiêu đặt ra là xây dựng được các giải pháp đột phá, chiến lược để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...