null Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã Hồng Ngự đẩy mạnh tuyên truyền dịch bệnh COVID-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thị xã Hồng Ngự đẩy mạnh tuyên truyền dịch bệnh COVID-19

Trước tình trạng dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, mặc dù tại thị xã Hồng Ngự vẫn chưa có trường hợp mắc bệnh. Song các cấp, các ngành từ Thị xã đến cơ sở đã luôn chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Đối với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, trong thời gian diễn ra dịch bệnh, đơn vị đã liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh để thông tin đến bà con nhân dân, đồng thời có nhiều tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền về công tác phòng chống dịch. Trọng tâm là đơn vị cũng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng chuyên mục chính quyền đối thoại với nhân dân trên sóng phát thanh về chủ đề “Phòng, chống dịch bệnh Covid – 19”; đăng và chạy các khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng led và mần hình led,...

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh còn thực hiện xe cổ động tuyên truyền với các pano, khẩu hiệu về phòng, chống dịch bệnh Covd – 19, tiến hành chạy trên các tuyến đường, để tác động đến nhận thức của người dân, từ đó nhằm nâng cao nhận thức, sự chủ động của mọi, cùng đoàn kết, chung tay với nhau đẩy lùi dịch bệnh này.

        Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362