null Ra quân kiểm tra nhắc nhớ và yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân kiểm tra nhắc nhớ và yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

Thực hiện Công văn số 291 của UBND Tỉnh và Công văn số 1553 của UBND TP. Hồng Ngự về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Ngày 29/6/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP. Hồng Ngự tổ chức ra quân kiểm tra, nhắc nhỡ và yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn Thành phố.

Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều đã nắm bắt thông tin và ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh nên đã chủ động tạm ngưng hoạt động theo quy định; chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Civid – 19. Riêng một số quán nước vẫn còn mở cửa bán, đoàn đã cho làm cam kết tạm ngừng hoạt động mua bán. Đoàn sẽ tiến hành tái kiểm tra. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Phương – Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362