null Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

Ngày 14/7/2021, ông Phan Văn Thắng – P. Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Đồng Tháp đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại TP. Hồng Ngự.

Tại thời điểm này, TP. Hồng Ngự đã thành lập 02 khu cách ly tập trung; 05 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các trục đường chính vào Thành phố. Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid – 19 bằng nhiều biện pháp, thời gian qua, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng chống dịch luôn được Thành phố qua tâm thực hiện và đạt hiệu quả. Cụ thể, ngay sau khi Tỉnh có văn bản chỉ đạo áp dụng Chỉ thị 16 trên pham vi toàn Tỉnh, người dân TP. Hồng Ngự đã tạm ngưng các hoạt động kinh doanh mua bán đối với các mặt hàng không thiết yếu, hạn chế ra đường, tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5k,…

Ông Phan Văn Thắng – P. Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh gia cao công tác phòng, chống dịch của TP. Hồng Ngự; đồng thời, chỉ đạo trong thời gian tới, TP. Hồng Ngự huy động tối đa các nguồn lực, chủ động nguồn sinh phẩm, để phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và sẳn sàng trong tâm thế ứng xử với trạng thái xem như Thành phố đang có dịch lẩn khuất, âm thầm lây lan trong cộng đồng, để có sự chủ động. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, nhất là tổ nhân dân tự quản trong việc nắm tình hình, quản lý địa bàn, truy vết, định hướng dự luận,…đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng chống dịch. Quyết tâm kiểm soát chặt tình hình dịch bệnh Covid – 19.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362