null Hội đồng nhân dân TP. Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân TP. Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai

Ngày 31/8/2021, Hội đồng nhân dân TP. Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai, để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về phát triển kinh tế – xã hội 06 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2021. Ông Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP. Hồng Ngự chủ trì cuộc họp.

06 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid – 19 nhưng với sự chủ động, linh hoạt, đoàn kết chung tay của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện theo phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Thành phố đề ra, vẫn đạt kết quả khả quan. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng thu ngân sách Nhà nước ước được trên 500 tỷ đồng. Thành phố đã giải quyết việc làm cho 2.115 lao động, đạt 84,6% kế hoạch; có 19 lao động xuất cảnh sang thị trường Nhật Bản, 32 lao động đang học ngoại ngữ chờ xuất cảnh. Thành phố có 18/28 trường đạt chuẩn quốc gia; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Tân Hội đạt 17/19 tiêu chí, xã Bình Thạnh đạt 13/19. Công tác xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, kêu gọi đầu tư có nhiều khởi sắc; hoạt động văn hóa - thể thao, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cải cách hành chính có nhiều đổi mới; trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới luôn được giữ vững và ổn định. Đáng chú ý là công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả,....

Những tháng cuối năm 2021, TP. Hồng Ngự tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, để người dân, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện giải ngân đạt kế hoạch. Tập trung các nguồn vốn hỗ trợ phát triển các ngành hàng tái cơ cấu, phát triển các sản phẩm OCOP và những mô hình mới, cách làm hiệu quả để triển khai, nhân rộng. Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác Giáo dục và đào tạo, Y tế, tiếp tục  và các chương trình, mục tiêu trên lĩnh vực Văn hoá, xã hội. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa.

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, nội dung xoay quanh: Công tác phát triển đô thị, hệ thống chiếu sáng lộ giao thông; chủ động, kiên quyết hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là tình hình an ninh trật tự tại các chốt. Công tác thu, chi ngân sách; giải ngân vốn xây dựng cơ bản; quan tâm nguồn lực phát triển Công nghiệp, doanh nghiệp.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã thông qua 09 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2026. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách tập trung và tiền sử dụng đất. Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Thành phố 6 tháng cuối năm 2021. Thông qua danh mục dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 từ nguồn vốn cân đối ngân sách Thành phố quản lý và phân bổ. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc Thành phố quản lý. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước Thành phố Hồng Ngự năm 2020. Chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2022. Chương trình làm việc của HĐND Thành phố Hồng Ngự khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362