null Ban pháp chế HĐND Thành phố họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp lần thứ 4 (Khóa II)

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban pháp chế HĐND Thành phố họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp lần thứ 4 (Khóa II)

Ngày 02/12, Ban Pháp chế HĐND Thành phố họp Thẩm các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế để trình tại kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố, khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Chủ trì cuộc họp do ông Lâm Phú Cần, Ủy Viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu cùng nhau thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp lần thứ tư HĐND Thành phố khóa II gồm: Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các báo cáo và dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Pháp chế trình kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố Khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng năm 2022; tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021,…

Qua đó, các đại biểu cơ bản thống nhất những nội dung đánh giá trong các báo cáo và tờ trình dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, Ban Pháp chế HĐND Thành phố cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố tham mưu, điều chỉnh một số nội dung trong văn bản để hoàn thiện và trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND Thành phố, Khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...