null Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, khóa II

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, khóa II

Ngày 03/12, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hồng Ngự tổ chức họp thảo luận, cho ý kiến một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố khóa II. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thanh phố; Chủ trì cuộc họp do ông Võ Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND Thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 4 HĐND thành phố Hồng Ngự khóa II gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình về phương án phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồng Ngự năm 2022; Tờ trình về ủy thác ngân sách Thành phố sang Phòng giao dịch  Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ…,.

Đa số các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố đề nghị các ban, ngành liên quan tiếp thu điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến báo cáo, tờ trình của ngành mình để hoàn thiện trình tại kỳ họp lần thứ 4 HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

          Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362