null HĐND thành phố Hồng Ngự (Tổ Đại biểu số 06 - đơn vị phường An Bình A) họp tổ thảo luận trước kỳ họp lần thứ 4

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND thành phố Hồng Ngự (Tổ Đại biểu số 06 - đơn vị phường An Bình A) họp tổ thảo luận trước kỳ họp lần thứ 4

Chiều ngày 07/12, Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố Hồng Ngự, đơn vị phường An Bình A tổ chức họp tổ thảo luận, đóng góp văn bản trình tại kỳ họp HĐND thành phố Hồng Ngự lần thứ 4, khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại cuộc họp, Tổ đại biểu HĐND Thành phố, đơn vị phường An Bình A thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 4, HĐND thành phố Hồng Ngự, khóa II gồm: báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng năm 2022; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các báo cáo liên quan đến lĩnh vực Pháp chế trình kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố khóa II; báo cáo hoạt động của HĐND, thường trực, hai Ban và đại biểu HĐND Thành phố năm 2021 và chương trình công tác năm 2022. Qua đó, các đại biểu cơ bản thống nhất với các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND Thành phố khóa II.

Tại buổi thảo luận, đại diện cử tri đơn vị phường An Bình A kiến nghị các ngành chuyên môn có giải pháp xử lý tình trạng buôn lậu thuốc lá, chạy xe phóng nhanh, gây nguy hiểm cho người dân đang lưu thông trên đường; đề nghị Trạm y tế phường test nhanh Covid – 19 khi người dân có nhu cầu; các ngành chuyên môn quan tâm tạo điều kiện về thủy lợi nội đồng, để người dân thuận tiện trong việc sản xuất, vận chuyển hàng hóa ,…

Đại diện các ngành chuyên môn Thành phố đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu thuộc thẩm quyền. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị còn lại tổng hợp, trình tại kỳ họp HĐND thành phố Hồng ngự sắp tới.

  Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362