null HĐND tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết thông qua Đề án thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành phố Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết thông qua Đề án thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành phố Hồng Ngự

Ngày 21/4/2020, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết số 318/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập phường An Bình A, phường An Bình B và thành lập thành phố Hồng Ngự tại kỳ họp HĐND bất thường lần thứ 14 khóa IX diễn ra trực tuyến cùng ngày.

Theo đó, Nghị quyết thống nhất Đề án thành lập thành phố Hồng Ngự trên cơ sở nguyên hiện trạng 121,84 km2 diện tích tự nhiên và dân số 100.620 người của thị xã Hồng Ngự. Trụ sở làm việc của thành phố Hồng Ngự: giữ nguyên trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thị xã Hồng Ngự hiện có. Đối với đề án thành lập phường An Bình A trên cơ sở nguyên hiện trạng 27,03 km2 diện tích tự nhiên và dân số 14.379 người và thành lập phường An Bình B, trên cơ sở nguyên hiện trạng 19,08 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.352 người, đồng thời giữ nguyên trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của xã An Bình A và An Bình B hiện có.

 HĐND tỉnh Đồng Tháp giao UBND Tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật; thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...