null Kỳ họp thứ 6 của Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Kỳ họp thứ 6 của Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 23/4/2020, Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp lần thứ 6. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội III Đảng bộ Thị xã chủ trì cuộc họp.

Tại kỳ họp lần này, văn phòng đã thông qua Báo cáo của Tổ biên tập Văn kiện về tổng hợp ý kiến đóng góp Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa II trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua tổng hợp có 39/53 tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị, các thành viên Tiểu ban đã tập trung thảo luận các nội dung được nêu trong dự thảo báo cáo, trong đó tập trung làm rõ, điều chỉnh các câu từ, nội dung trong báo cáo tiếp thu và giải trình đóng góp dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa II.

Ông Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội III Đảng bộ Thị xã đề nghị  bộ phận giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp, đề xuất của đại biểu, để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Ban Thường vụ Thị ủy góp ý.                               

Huỳnh Phong – Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...