STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 115/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 115 cấp cho Trần Thị Hà
2 114/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 114 cấp cho Lương Thanh Sang
3 113/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 113 cấp cho Bùi Văn Kết
4 112/GPXD 27/04/2023 Giấy phép xây dựng số 112 cấp cho Trần Ngọc Trắng
5 111/GPXD 24/04/2023 Giấy phép xây dựng số 111 cấp cho Lê Thị Kim Diệu
6 110/GPXD 24/04/2023 Giấy phép xây dựng số 110 cấp cho Phạm Ngọc Giàu Em
7 109/GPXD 24/04/2023 Giấy phép xây dựng số 109 cấp cho Võ Minh Hải
8 108/GPXD 21/04/2023 Giấy phép xây dựng số 108 cấp cho Nguyễn Thị Chót
9 102/GPXD 20/04/2023 Giấy phép xây dựng số 102 cấp cho Nguyễn Thị Thiên Hương
10 106/GPXD 17/04/2023 Giấy phép xây dựng số 106 cấp cho Phạm Thị Dúng và bà Phạm Thị Búng
11 105/GPXD 17/04/2023 Giấy phép xây dựng số 105 cấp cho Hồ Thị Kim Tuyến và giấy điều chỉnh
12 104/GPXD 17/04/2023 Giấy phép xây dựng số 104 cấp cho ông Lê Thanh Quan và bà Nguyễn Thị Cẩm Lành
13 103/GPXD 17/04/2023 Giấy phép xây dựng số 103 cấp cho Huỳnh Thị Thức
14 99/GPXD 07/04/2023 Giấy phép xây dựng số 99 cấp cho Lê Văn Thai
15 101/GPXD 07/04/2023 Giấy phép xây dựng số 101 cấp cho Đỗ Sơn Lâm
16 100/GPXD 07/04/2023 Giấy phép xây dựng số 100 cấp cho Lê Văn Đức
17 98/GPXD 06/04/2023 Giấy phép xây dựng số 98 cấp cho Nguyễn Bá Bon
18 97/GPXD 06/04/2023 Giấy phép xây dựng số 97 cấp cho Lê Võ Hoàng Dung
19 96/GPXD 03/04/2023 Giấy phép xây dựng số 96 cấp cho Võ Nguyễn Tuấn Kiệt
20 95/GPXD 03/04/2023 Giấy phép xây dựng số 95 cấp cho ông Nguyễn Văn Tài và bà Nguyễn Thị Ngọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362