THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ông Trang Văn Hận – Thành ủy viên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Số điện thoại: 0277.3563.405

Trần Thị Minh Tuyền – Công chức phòng Văn hóa và Thông tin

Số điện thoại: 0277.3563.405

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362