THÔNG TIN LÃNH ĐẠO THÀNH UỶ

 

Ông: Lê Hà Luân

Ngày sinh: 15/6/1978

Quê quán: xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Hồng Ngự, Chủ tịch HĐND Thành phố.

Chỗ ở hiện nay: ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

 

Điện thoại cơ quan:  02773.563.200

 

Điện thoại di động: 0939.942.952

 

Địa chỉ email: haluanle@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Ông: Lê Hùng Dũng

Ngày sinh: 04/01/1972

Quê quán: Xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

Chỗ ở hiện nay: phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

 

Điện thoại cơ quan:  02773.563.300

 

Điện thoại di động: 0915.727.111

 

Địa chỉ email: lhdung.txhn@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Ông: Phạm Tấn Đạt

Ngày sinh: 1975

Quê quán: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồng Ngự.

Chỗ ở hiện nay: Đường Trần Phú, Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngư, tỉnh Đồng Tháp.

 

Điện thoại cơ quan:  0277.3563.355

 

Điện thoại di động: 0919.997.379

 

Địa chỉ email: phamtandat1975@gmail.com

--------------------------------------------------------------

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362