null Tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp

Chi tiết bài viết Mặt trận

Tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp

Ngày 05/10/2022, Ban Thường trực UB.MTTQ.VN tỉnh Đồng Tháp phối hợp với UB.MTTQ.VN TP. Hồng Ngự tổ chức buổi tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp cho gần 100 đại biểu là thành viên Hộ quán và hội viên nông dân trên địa bàn Thành phố.

Tại đây, các đại biểu được nghe phổ biến 3 chuyên đề gồm: Kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ truyền thống tận dụng sản phẩm phụ từ lúa và một số phụ phẩm nông nghiệp khác. Thực hành ủ phân hữu cơ, quản lý nhiệt độ, ẩm độ và kiểm tra độ hoai mục của đống ủ phân hữu cơ và Định hướng phát triển ngành nông nghiệp tại địa phương.

Qua tập huấn, nhằm kịp thời định hướng, hỗ trợ thành viên Hội quán, nông dân tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp. Phát triển ổn định, bền vững vùng sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao. Từng bước thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362