null Quyết định số 339/QĐ-UBND-NĐ, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Hồng Ngự

Trang chủ Thông tin quy hoạch

Quyết định số 339/QĐ-UBND-NĐ, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Hồng Ngự

Tài liệu công khai bao gồm:

- Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được duyệt ở dạng bản đồ giấy.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

- Danh mục các công trình thực hiện trong năm kế hoạch.

Xem chi tiết tại đây.

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362