null Dự án Xây dựng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn

Chi tiết bài viết Thông tin quy hoạch

Dự án Xây dựng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn

Tài liệu công khai:

- Quyết định số 895/QĐ-UBND-HC ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc phê duyệt Dự án Xây dựng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Công văn số 531/PTNMT ngày 18/3/2022 của Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố Hồng Ngự, về niêm yết công khai Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và tăng cường quản lý hành lanh bảo vệ nguồn nước.

Xem chi tiết tại đây.

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362